Návraty k Dubčekovi (pôvodný názov Dvanásť zastavení Alexandra Dubčeka)

Scenár dokumentárneho filmu o jednom z našich najväčších politických osobností 20. storčia Alexandrovi Dubčekovi vzniká na námet Antona Baláža.
Alexander Dubček ako kľúčová osobnosť československej jari 1968 a historicky prvého pokusu dať socializmu ľudskú humánnu tvár má trvalé miesto v moderných dejinách druhej polovice 20. storočia.
Ako slovenský politik sa Dubček radí v našich národných dejinách po bok Ľudovíta Štúra a Milana Rastislava Štefánika: v Štúrovom rodnom dome v Uhrovci sa sám narodil a svoj život ukončil rovnako tragicky a záhadne ako Štefánik.
V tomto dokumente chceme rozprávať príbeh nádeje, sklamaní, odvážnych rozhodnutí a pevnej vôle, ktorá zoči-voči hrubej sile musela podstúpiť mnohé skúšky. Alexander Dubček sa dožil novej éry po páde komunizmu a stal sa živým symbolom boja proti jeho odľudštenej podobe. Aké však boli jeho predstavy a sny? Za čo bojoval? Ako reagoval na politický a mocenský tlak? Aký bol jeho život na politickom výslní a ako znášal nútený vnútorný exil? Ako sa javil Alexander Dubček ako človek?

Vývoj projektu bol podporený z Audiovizuálneho fondu.

Réžia

Peter Krištúfek

Scenár

Anton Baláž

Producenti

Milan Stráňava

sponzori