Absolventka filmovej a televíznej scénáristiky a dramaturgie na VŠMU v Bratislave. Je autorkou úspešných filmových a televíznych scenárov (Kára plná bolesti, Nedokončená partia, Od rána do úsvitu, Teraz už nehráme), rozhlasových a divadelných hier.

V súčasnosti je scenáristka na voľnej nohe.