peter hudský

Vyštudoval špeciálnu pedagogiku so zameraním na vzdelávanie ľudí so zrakovým postihom a osôb s poruchami chovania. Literárne debutoval súborom poviedok s nečakanými koncami „Hrubý pytel, hrubá záplata“. Jeho druhou knihou sú „Kacířské nápady“, ktoré pôvodne vznikli ako divadelná hra, ktorú v súčasnosti uvádza divadelná spoločnosť Krutodivadlo kachny. V júni a júli 2010 hru prijali na hosťovanie na festivale Drabyna v ukrajinskom Lvove. Súčasťou predstavenia je aj krátky študentský film „Kriminál“, ktorý v lete 2009 nakrútila podľa jednej z kacírskych poviedok poslucháčka píseckej FAMO Kristýna Klodnerová a ktorý získal v roku 2010 druhé miesto na Noci filmových nadějí.