peter glocko

Slovenský spisovateľ a scenárista. Vyštudoval chemickú priemyslovku. Od roku 1966 pracoval vo vydavateľstvách Mladé letá, Osveta, Smena. V súčasnosti je autorom v slobodnom povolaní. Najznámejšie diela: Šťastný pán Cyprián, román s autobiografickými motívmi, Hĺbka Ide dravec tvrdo na vec, Kliatba čierneho anjela alebo Diablov testament, Rozprávkar a rozprávnica (o Dobšinskom), Tri lásky Terézie Vansovej. Tvorba pre deti: Ruža pre Jula Verna, Devätoro remesiel a desiaty fígeľ, Ja sa prázdnin nebojím, Slovenské rozprávky, úpravy rozprávok podľa Pavla Dobšinského, Prešporské čary pána Christiana. Scenáre: Smutný lord, scenár k hranému filmu pre deti a mládež, Putovanie do San Jaga, Plavčík a Vratko, Popolvár najväčší na svete, O Jankovi zlatom kľučiarovi.