mariana čengel solčanská

Študovala na Univerzite Karlovej v Prahe a na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, odbor politológia a kulturológia. Od roku 2003 študovala na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor Filmová a televízna réžia, u Stanislava Párnického. Stredometrážny film Ábelov čierny pes, ktorý vznikol v koprodukcii s Českou televíziou, mal premiéru na MFF Bratislava v roku 2006. V roku 2007 ju prijala prof. Viera Chytilová na magisterské štúdium na Katedre réžie na FAMU v Prahe, ale Mariana Čengel Solčanská sa rozhodla doštudovať u doc. Martina Šulíka na VŠMU, kde v roku 2008 absolvovala filmom Mlyn. K posledným snímkam patrí film Majkomašmalon. Jej celovečerným hraným debutom je autorský film Lietajúci Cyprián.